VĂN BẢN - CÔNG VĂN

<Số kí hiệu>: Công văn nội bộ
<Số kí hiệu>: Công văn từ Phòng GD&ĐT
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Thông tư 22/2015/TTLT – BGDĐT- BNV 16-9-2015 Thông tư liên tịch quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên thcs công lập Tải về
2 32/2014/QĐ-UBND_30/09/2014 03-04-2015 Quyết định của UBND tỉnh về Ban hành quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang tin điện tử thuộc tỉnh Kiên Giang Tải về
3 Nghị định số 20/2014/NĐ- CP 24-3-2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
4 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
5 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
6 Số: 17/KH-UBND Kiên Giang, ngày 13 tháng 3 năm 2012 Về việc triển khai thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang Tải về
7 Số:1167SGDĐT – TTCB Kiên Giang ngày 23-9-2013 Hướng dẫn ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, bổ nhiệm vào ngạch viên chức và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn Tải về
8 Số: 55/ 2011/TT-BGDĐT Hà Nội Ngày 22-11-2011 Điều lệ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh Tải về
9 Quyết định 1618/QĐ – UBND Kiên Giang ngày 06-8-2015 Quyết định ban hành khung thời gian năm học 2015 -2106 Tải về
10 Số: 30/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2014 Thông tư ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học Tải về
11 THông tư 22/2015/TTLT – BGDĐT – BNV Hà Nội ngày 16-9-2015 Thông tư liên tịch BGD& ĐT - BNV Quy định mã số tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập Tải về
12 Số 1296/BGDĐT – GDTH Ngày 30-3-2016 Về việc hướng dẫn triển khai mô hình trường học mới Việt Nam ở tiểu học từ năm học 2016 - 2017 Tải về
13 Nghị định 108/2014/NĐ-CP Hà Nội ngày 20-11-2014 Nghị định về chính sách tinh giảm biên chế Tải về
14 Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2012 Quy định về chế dộ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao Tải về
15 Thông tư số: 32/2011/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2011 Thông tư ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học Tải về
16 Kế hoạch 1442/KH – SGD&ĐT Kiên Giang ngày 14-9-2015 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mần non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2015 - 2016 Tải về