Tập thể cán bộ giáo viên trường TH Tân An 3 trong ngày lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11